Landschapspark Borsele

Rianne is ambassadeur van landschapspark Borsele en daarmee dus ook het Hattum'uus. Dit houd het volgende in: 

 

De eerste Ambassadeurs van Landschapspark Borsele zijn opgeleid. In samenwerking met de Gemeente
Borsele, Stichting Landschapspark Borsele en onder begeleiding van IVN Zeeland werden in twee
cursusmiddagen drieëntwintig deelnemende recreatie-, en horeca ondernemers opgeleid tot ambassadeur.
Ondernemers zijn dé schakel tussen de natuur en haar bezoekers. Tijdens de cursus werden de
ondernemers zich nog meer bewust van de meerwaarde van natuur voor hun onderneming en gasten. Zij leerden meer over de unieke natuur, landschap en cultuurhistorie die Landschapspark Borsele te bieden heeft.

Daarnaast beleefden ze ook zelf de unieke aspecten van het landschapspark. De cursusdagen werden namelijk aangevuld met excursies door terreinbeheerders en natuurgidsen. Als ambassadeur brengen de ondernemers de opgedane kennis en ervaring gelijk in de praktijk door hun
gasten te informeren over de unieke natuurlijke kenmerken van het landschap en bijzondere plekken in de omgeving. Zodoende beleven gasten de omgeving optimaal en verrijkt het hun verblijf of bezoek. ‘Deze cursus versterkt het imago van Landschapspark Borsele, stimuleert draagvlak voor het behoud van het landschap en draagt bij aan de profilering van de onderneming’, aldus wethouder Witkam die namens de
gemeente Borsele de drieëntwintig ondernemers een certificaat van deelname mocht uitreiken.

 

De toeristische gids is verkrijgbaar bij het van Hattum'uus, vraag het even aan de bar.