Omgeving

 

Ellewoutsdijk is een van de dorpen in de Zak van Zuid-Beveland, een prachtige streek met fruitteelt, weilanden en akkerbouw omzoomd door dijken en hele oude bloemdijkjes. Op verschillende plaatsen vind je weeltjes (ontstaan na dijkdoorbraken), die zorgen voor unieke vergezichten en doorkijkjes. Zo zag heel Zeeland er vroeger uit! Je kunt hier eindeloos wandelen en fietsen, maar je kunt ook solexen huren of tuktuks, natuurlijk! Er zijn in de streek diverse fiets-en wandelroutes uitgezet. Kijk voor meer tips en informatie op deze website onder de knop: landschapspark Borsele.

 

B&B Saartjes Theetuin

Naast ’t kerkje is er Saartjes Theetuin waar u zomers kunt genieten op het terras en waar u een heel jaar door kunt blijven slapen. (website)

 

Tilias

Hier kunt u zich kunstzinnig verslapen maar ook vergaderen. Ga eens voor iets anders dan anders, dan bent u hier op het juiste adres! (website)

 

Delta Hof

Ook hier kunt u zalig in alle rust genieten en verblijven. Neem gerust een kijkje op de site. (website)

 

Pal aan de Westerschelde

Ellewoutsdijk ligt aan de Westerschelde, die bij Vlissingen uitmondt in de Noordzee. Tussen het dorp en het water ligt Fort Ellewoutsdijk. Naast het fort ligt het 3.5 meter diepe getijdenhaventje: de zee zorgt voor meters hoogteverschil in het waterpeil. Bij eb komt buitendijks een uniek schorren- en slikkengebied bloot te liggen. De Westerschelde is hier 5 km breed en heeft de langste en diepste tunnel van Nederland (6.6 km lang en 65 meter diep). De verharde zeedijk nodigt uit tot uren wandelen of fietsen, met uitzicht over het water. Regelmatig worden bruinvissen gespot in “onze” bocht!

 

Het mooiste stukje licht van Ellesdiek

Hier vind je de site van Wies de Bles, via de Culturele raad, waarop ze uitlegt waarom en hoe het kunstwerk is ontstaan bij het gemaal bij de dijk.(website)

 

Kerkje van Ellesdiek

Al in 1216 werd Ellewoutsdijk als parochie in de boeken vermeld, de kerk was gewijd aan st. Maarten. Er stond een gasthuis met een kapel, die aan St. Laurentius was gewijd, de Kapelleweg herinnert er nog aan. De oorspronkelijke laatgotische kerk werd tijdens de bombardementen in 1944 verwoest. Op de fundamenten werd in 1950/1951 een nieuwe kerk gebouwd. Sinds 2001 doet ze dienst als centrum van levensbeschouwing, cultuur en vriendschap. Exposities en voorstellingen waarbij het Zeeuws centraal staat. (zie www.kerkje-ellesdiek.nl) Naast het kerkje ligt de bier- en theetuin “Bij Saartje”.

 

Vazentuin

Bij de bevrijding in 1944 werd niet alleen de kerk maar het hele dorp zwaar geteisterd door granaatvuur. Ook het 18e-eewse landhuis Zorgvliet en vele huizen werden verwoest. Wie de tijd neemt voor een wandeling door ons kleine dorpje, ziet nog wel verschillende restanten die herinneren aan de ooit zo buitenissige buitenplaats van de ambachtsheer van Ellewoutsdijk In de tuin van de historische villa werd later een jachtslot neergezet en er staan nog enkele 18e-eeuwse beelden van Griekse godinnen. Ze staan in de 19e-eeuwse tuininrichting van het landhuis bij de entree van het dorp.

 

Kasteelberg

Ellewoutsdijk kent ook een “kasteelberg”. Het restant van een vluchtberg (werf), de zogenaamde Hogemeet, is in1955 oudheidkundig onderzocht. De berg was nog 1 meter hoog en bevatte een oude cultuur laag uit de 12de eeuw. Later is de berg waarschijnlijk opgehoogd tot een kasteelberg, In Ellewoutsdijk stond vroeger het omgrachte kasteel van de heren van Everinge, dat in verval raakte en werd afgebroken, De eerste vermelding dateert uit 1317. Het was gebouwd op de grondslagen van een oudere versterking die waarschijnlijk in de oorlogen met Vlaanderen werd verwoest. Op de berg stond vroeger, omringd door een gracht, een kasteel van de Heren van Everinge, dat later in verval raakte en werd afgebroken. De eerste vermelding dateert uit 1317.

 

Inlaag 1887: een uniek natuurreservaat

Ellewoutsdijk trekt jaarlijks ook de nodige natuur- en met name vogelliefhebbers. De reden daarvoor zijn de unieke beschermde natuurgebieden, zoals de inlaag 1887. Dit unieke gebied ontstond bij de aanleg van de reservedijk achter de Westerscheldedijk. De klei die werd gewonnen voor de ophoging van de dijk, zorgde ervoor dat er een nat, laaggelegen strook grasland achter de Westerscheldedijk vrijkwam. Tegenwoordig is dit een uniek beschermd vogelgebied, in bezit van Natuurmonumenten. In dit unieke gebied foerageren en broeden veel (zeldzame) watervogels.

 

Veer

Ellewoutsdijk had reeds vroeg een veer verbinding met Vlissingen (ca 1384-1894), West en Oost Zeeuws Vlaanderen en Antwerpen. In 1894 werd als laatste het veer op Terneuzen opgeheven, wegens concurrentie van de Provinciale Stoombootdienst Hoedekenskerke-Terneuzen. Ellewoutsdijk bezit een jachthaven van 3,5 meter diep.

 

Stichting het dorpsbusje

De roze Flamingo van de inlaag

Schutterij Ellewoutsdijk

Oranjevereniging

Speeltuinvereniging

Oeljebroelje

Bevrijdingsroute "Traces of War"

De kleine vreugde, oude fotoos

Campercamping Zuudschorre


Tot ziens in Ellesdiek, in het van Hattum'uus,

Namens iedereen,
Rianne.